טופס עדכון מידע קצר 2021

 
* שם העסק/שותפות/חברה:
* מספר עסק/שותפות/חברה (נא מלא/י 9 ספרות) :
* תאריך יסוד העסק/שותפות/חברה:
* כתובת :
* עיר
ת.ד.
עיר :
* עיסוק:
 
* טלפון ראשי :
* כתובת מייל משרד:
* כתובת אתר בית :
 
בעלי תפקידים עיקריים
 
 שם פרטישם משפחהמספר זהותתפקיד
1
2
3
4
5
 
פרטי חשבונות בנק
 
 שם הבנקמספר סניףמספר חשבון
1
2
3
 
רשימת ספקים עיקריים
 
 ח.פ/עוסק מורשהאיש קשר
שם הספק 1
שם הספק 2
שם הספק 3
שם הספק 4
שם הספק 5
 
רשימת לקוחות עיקריים
 
 ח.פ/עוסק מורשהאיש קשר
שם הלקוח 1
שם הלקוח 2
שם הלקוח 3
שם הלקוח 4
שם הלקוח 5
 
 
מספר עובדים :
מחזור מכירות לשנת 2019 בש"ח:
מחזור מכירות לשנת 2020 בש"ח:
צפי מכירות לשנת 2021 בש"ח:
 
 
שם ממלא/ת הטופס
מייל ממלא/ת הטופס
תפקיד ממלא/ת הטופס
 
 
תודה על שיתוף הפעולה !