שאלון לחברות כרטיסי אשראי - סליקה וניכיון 2020

את השאלון שלהלן יש למלא בתשומת לב מרבית ובהתאם להנחיות המפורטות בו, לא יאוחר מ-19 במרץ 2020.

מרבית הנתונים המופיעים בשאלון זה ישמשו לצורך דירוג החברות המובילות בשנתון "BdiCode2020" בלבד ולא יוצגו בטבלאות הדירוג . נתונים המסומנים ב-(*) לא יפורסמו .

לתשומת לבך - נתונים שלא ימולאו, יוערכו וישוקללו בדירוג של השנתון או שחברתך לא תופיע בדירוג בשנתון BdiCode מהדורת 2020.

בשאלות והבהרות נא לפנות לדני סינגרמן בטלפון מספר 03-5770333

פרטים על החברה
 
השם המלא של החברה (בעברית)
 
השם המלא של החברה (באנגלית)
 
המספר ברשם החברות
 
 
את הנתונים הבאים יש לרשום כפי שתרצו שיופיעו בטבלאות הדירוג שבשנתון
 
השם המסחרי של החברה (בעברית)
 
השם המסחרי של החברה (באנגלית)
 
הכתובת המלאה של החברה
 
מספר הטלפון
 
מספר הפקס
 
כתובת הדואל
 
כתובת האתר
 
 
מנהלים בכירים בחברה
 
 השם הפרטישם המשפחהמספר הזהותהתפקיד
1
2
3
4