שאלון לתחום הבנקאות 2020

את השאלון שלהלן יש למלא בתשומת לב מרבית ובהתאם להנחיות המפורטות בו, לא יאוחר מ-19 במרץ 2020.

בשנתון "BdiCode2020" בלבד ולא יוצגו בטבלאות הדירוג . נתונים המסומנים ב-(*) לא יפורסמו .

לתשומת לבך - נתונים שלא ימולאו, יוערכו וישוקללו בדירוג של השנתון או שחברתך לא תופיע בדירוג בשנתון BdiCode מהדורת 2020.

בשאלות והבהרות נא לפנות לדני סינגרמן בטלפון מספר 03-5770333

פרטים על הבנק
 
השם המלא של הבנק (בעברית)
 
השם המלא של הבנק (באנגלית)
 
המספר ברשם החברות
 
 
את הנתונים הבאים יש לרשום כפי שתרצו שיופיעו בטבלאות הדירוג שבשנתון
 
השם המסחרי של הבנק (בעברית)
 
השם המסחרי של הבנק (באנגלית)
 
הכתובת המלאה של הבנק
 
מספר הטלפון
 
מספר הפקס
 
כתובת הדואל של החברה
 
כתובת האתר
 
 
מנהלים בכירים בבנק
 
 השם הפרטישם המשפחהמספר הזהותהתפקיד
1
2
3
4